Tuesday, March 10, 2009


كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة

Setiap bida’ah (atau perkara baru dalam agama) adalah sesat, akan tetapi manusia melihatnya sebagai suatu perkara yang baik.

Atsar di atas adalah daripada sahabat, Ibnu Umar R.Anhuma, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Battah dalam kitab al-Ibanah ‘an Syari’ati al-Firqati al-Naajiyah wa Mujanibati al-Firqati al-Mazmumah serta al-Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitabnya al-Sunnah.

Maklum bagi kita di kalangan Ahlu al-Sunnah Wa al-Jamaah bahawa perkara bida’ah di dalam agama adalah buruk dan sesat. Tidak dapat dinafikan lagi mengenai hakikat bida’ah apabila datang beberapa banyak perkara yang berkaitan dengan perkara ini. Antaranya adalah ancaman kepada pelaku bida’ah bahawa mereka tidak akan diterima taubatnya.

Lafaz كل atau semua pada perkataan tersebut tidak membeza-bezakan hakikat bida’ah. Ada sesetengah orang menakwilkan bahawa كل بدعة itu dimaksudkan dengan بدعة ضلالة atau bida’ah yang sesat sahaja, manakala terdapat pula بدعة حسنة yang dibenarkan dalam Islam.

Ini adalah suatu kenyataan yang silap dan didasarkan di atas jalan kejahilan. Apakah lafaz كل di atas belum cukup terang dalam menyatakan bahawa bida’ah itu tidak dijuzuk-juzukkan? Dalam menyatakan kefahaman, maka kita ketahui bahawa lafaz semua di situ secara sendirinya telah menolaj wujudnya bida’ah hasanah.

Wallahua’lam.

Posted by Posted by Ariff Arifin at 4:02 PM
Categories: Labels: ,

 

0 comments:

 
>